Home
Sīkdatnes un privātuma politika

Sīkdatnes un privātuma politika

1. PREAMBULA

Šajos Vispārīgajos pakalpojumu sniegšanas noteikumos ir ietverta informācija par "SEB grupas" uzņēmumu sniegto vietņu un lietojumprogrammu izmantošanas noteikumiem, kā arī par noteikumiem, kas attiecas uz jūsu personas datu apstrādi.


Termins "SEB grupa" ietver visus uzņēmumus, kas tieši vai netieši ietilpst "Groupe SEB Polska Sp. z oo", juridiskā adrese: Gdaņska biznesa centra D ēka, Inflancka iela 4C, 00-189 Varšava, Polija, Polijas komercreģistra kods (KRS) 0000103545.

 

Detalizēto informāciju par "SEB grupas" struktūrām, kas ir atbildīgas par Vietni, ko pašlaik izmantojat, lūdzu, skatiet Juridiskajā atrunā, kas ir pieejama attiecīgajā interneta Vietnē.


"SEB grupas" uzņēmumiem pieder vairāki zīmoli, tostarp "TEFAL" (vai "T-FAL" atkarībā no valsts), "ROWENTA", "ALL-CLAD", "WMF", "LAGOSTINA", "MOULINEX", "KRUPS", "CALOR", "SEB", "EMSA", "OBH" "NORDICA", "KAISER", "ARNO", "CLOCK", "IMUSA", "ASIA FAN", "MIRRO", "MAHARAJA WHITELINE", "PANEX", "SUPOR". Lai iegūtu papildu informāciju par "SEB grupu" un tai piederošiem zīmoliem, lūdzu, apmeklējiet Vietni www.groupeseb.com.


Šos Vispārīgos pakalpojumu sniegšanas noteikumus var papildināt ar īpašiem Noteikumiem un nosacījumiem, kas tiek piemēroti konkrētai Vietnei.

2. DEFINĪCIJAS

Uz ko attiecas šādi noteikumi?

 

Atsauksmes
- jūsu viedoklis par mūsu produktiem, kā arī ar to saistītie fotoattēli un videoklipi, kurus jūs ievietojāt Vietnē, un kuri ir redzami visiem lietotājiem.


Lietošanas noteikumi
- šie Vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi, kuri reglamentē to, kā jūs izmantojat Vietni.


Noteikumi
- vispārējie noteikumi, kas reglamentē Vietnē pieejamo preču un pakalpojumu pārdošanu.


Komentārs(-i)
- visi ziņojumi, teksti, videoklipi un fotoattēli, kurus ievietojat Vietnē, izņemot Pārskatu, kas ir redzami visiem lietotājiem.


Saturs
- jebkuri audio un video faili, kā arī fotoattēli, teksti, informācija, datubāzes, zīmolu koncepcijas, logotipi, tehniskie un grafiskie risinājumi, izskats, struktūra un citas funkcijas, kas aizsargā vai neaizsargā intelektuālā īpašuma tiesības vai citi spēkā esošie tiesību akti, vai tiesību akti, kas tiks pieņemti nākotnē, kurus mēs ievietojam Vietnē vai darām tos pieejamus, ar Vietnes palīdzību.


Sīkfaili
- teksta faili, kas ļauj jūs identificēt kā klientu un saglabāt informāciju par jūsu izdarītām izvēlēm (piemēram, valodas izvēli) un informāciju par jūsu Vietnes apmeklējumiem (ieskaitot klikšķu plūsmas datus). Šis termins iekļauj kā sīkfailus, tā arī citas izsekošanas tehnoloģijas.


Dati
- personas dati, kurus mēs apkopojam, izmantojot Vietni, tas ir, informāciju, kas jūs identificē tiešā vai netiešā veidā.


Preču zīme(-es)
- preču zīmes, logotipi un citi nosaukumi, kas ir "SEB grupas" uzņēmumu īpašumā.


Mēs, mūsu, mūs
- "SEB grupas" uzņēmums vai uzņēmumi, kas ir atrunāti Vietnes Juridiskajā atrunā.


Pakalpojums(-i)
- visi (kopā vai atsevišķi) saistītie pakalpojumi un funkcijas, ko mēs Vietnē sniedzam par atlīdzību vai bez maksas.


Vietne
- (attiecīgi) šī Vietne.


Jūs, jūsu
- jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vai pārlūko Vietni privātiem vai profesionāliem mērķiem.

 

3. VIETNĒ PIEDĀVĀTĀS IESPĒJAS

Lietošanas noteikumu pieņemšana un grozīšana

Kad jūs izmantojat Vietni, jūs līdz ar šo piekrītat tiem lietošanas noteikumiem un visiem citiem zemāk izklāstītajiem noteikumiem, kas ir spēkā dienā, kad izmantojat Vietni.


Ja jūs nepiekrītat jebkuram no pienākumiem vai noteikumiem, kas ir atrunāti lietošanas noteikumos, lūdzu, neizmantojiet Vietni. Mēs paturam tiesības mainīt visu Vietni, tās daļu un lietošanas noteikumus jebkurā mums ērtajā laikā.


Pakalpojumi, kas ir pieejami mūsu Vietnē, ir paredzēti personām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Mēs nevācam un neizmantojam datus, kurus ir nosūtījušas nepilngadīgas personas.


Kā drīkst izmantot Vietni?

Mēs piešķiram jums neekskluzīvas, nenododamas tiesības izmantot Vietnes saturu vienīgi ar mērķi izmantot Vietni atbilstoši tās lietošanas noteikumiem.


Līdz ar šo jūs piekrītat ievērot lietošanas noteikumus un spēkā esošus tiesību aktus.

 

Jo īpaši jūs apņematies:

 • Izmantot Vietni godprātīgi, tās paredzētajam mērķim;
 • Nepieļaut Vietnes kopēšanu, pavairošanu, mārketingu, koplietošanu, kas balstās uz licenci, Vietnes izplatīšanu, piešķiršanu, pārveidošanu, pielāgošanu vai tulkošanu pilnā vai daļējā apmērā, kā arī uz Vietnes balstītu atvasinātu darbu radīšanu, to dekompilēšanu vai pārveidošanu, pārkāpjot tās integritāti, kā arī nepieļaut mēģinājumu iegūt avota kodu;
 • Nepieļaut to elementu apiešanu vai deaktivizēšanu, kas ir saistīti ar Vietnē sniegtā satura izmantošanu;
 • Nepieļaut vīrusu, robotu, programmatūras vai apakšprogrammas izmantošanu, lai traucētu Vietnes darbību vai citu personu Vietnes izmantošanu;
 • Izvairieties no nepatiesas vai maldinošas informācijas publicēšanas vai ievietošanas Vietnē;
 • Jūs nedrīkstat uzdoties par citu cilvēku;
 • Nepieļaut informācijas vākšanu no citiem lietotājiem, lai pēcāk sūtītu viņiem komerciālus piedāvājumus vai līdzīgu informāciju veidotu adresātu sarakstus.

Rakstot un publicējot Komentārus un izpaužot savu Viedokli, jums ir pienākums:

 • Vienmēr izrādīt pienācīgu cieņu pārējiem lietotājiem;
 • Nepublicēt Komentārus un neizpaust savu Viedokli, kas pārkāpj mūsu vai trešo personu tiesības, tostarp jo īpaši intelektuālā īpašuma tiesības;
 • Nepublicējiet Komentārus un neizpaust savu Viedokli, kuru, piemēram, var uztvert kā kūdīšanu vai nozieguma izdarīšanu, vardarbīga, aizvainojoša, kaitīga, apmelojoša, maldinoša, rasistiska vai revizionāla satura izplatīšanu, kā arī saturu, kas sniedz atbalstu kara noziegumiem, vai, kas ir saistīti ar nelikumīgu preču un pakalpojumu pārdošanu, atbalsta terorismu, nodarbojas ar kūdīšanu uz slepkavību vai kūdīšanu uz pašnāvību, kam ir pornogrāfisks vai pedofilijas saturs, kas jebkādā veidā pārkāpj jebkuras valsts vai teritorijas drošību vai integritāti;
 • Jūs nedrīkstat izmantot Vietni, lai tajā reklamētu savu vietni vai lietojumprogrammu, kā arī lai sniegtu nevēlamu komerciālu informāciju (tā saukto surogātpastu).

4. KAS IR VIETNES IEVIETOTĀ SATURA ĪPAŠNIEKS?

Saturs

Mūsu tiesības

Saturs, kas atrodas Vietnē, un ar to saistītās tiesības ir "SEB grupas" īpašums. Iepriekš minētais ietver, bet ne neaprobežojas ar, preču zīmēm, dizainu, izskatu, struktūru, koncepcijām, tehniskiem un grafiskiem risinājumiem, datubāzēm, programmatūru un to avota kodiem, kā arī elementu savstarpējo stāvokli un izvietojumu, kas tika iepriekš pieminēti Vietnē, kā arī ietver Pakalpojumus, kas tiek sniegti Vietnē, vai, kas tiek sniegti, balstoties uz pārsūtīšanu, izmantojot Vietni, vai un pakalpojumus, kas tiek darīti pieejami, izmantojot Vietni un sniegtos Pakalpojumus.


Pavairošana, pavairošana, pielāgošana, modificēšana, publicēšana, pārraide, maldināšana, iekļaušana citā vietnē, komerciāla visas Vietnes vai tās daļas izmantošana vai lietošana, vai jebkurā veidā un jebkādā veidā tās izmantošana ir aizliegta. Šāda rīcība var tikt sodīta saskaņā ar intelektuālo īpašuma tiesību vai citu piemērojamo likumu pārkāpšanu.

 

Komentāri un Viedokļi

Jūsu tiesības

Jūsu komentāri un viedoklis, ko izpaužat, ir un vienmēr paliek jūsu īpašums.


Līdz ar šo jūs apliecināt, ka jums pieder visas tiesības uz jūsu Komentāriem un pausto viedokli, un jo īpaši, ka iepriekš pieminētie Komentāri un Viedoklis nepārkāpj trešo personu tiesības.


Līdz ar šo mēs jūs informējam, ka jūsu Komentāri un Viedokļi tiks iekļauti mūsu Vietnes datu bāzē, ko mēs pārvaldām.


Mūsu tiesības

Līdz ar šo jūs izsakāt savu piekrišanu un sniedzat mums šāda veida neekskluzīvas autortiesības uz jūsu Komentāriem un Viedokli:

 • Tiesības pavairot, modificēt, pielāgot, prezentēt un tulkot Komentārus un Viedokli to pilnā apmērā vai daļēji, kas parādās jebkurā esošajā un nākotnē topošā datu nesējā, jo īpaši uz visiem serveriem un cietajiem diskiem, jebkurā formātā ar atļauju izmantojot visus pašreiz zināmos vai nezināmos procesus vai tehnoloģijas, izmantojot jebkādus saziņas līdzekļus, jo īpaši internetu, tostarp izmantojot trešo pušu vietnes, iekštīklu, izdruku vai citu drukātu plašsaziņas līdzekļu veidā;
 • Tiesības apakšlicencēt tiesības, kas tiek piešķirtas saskaņā ar iepriekš minēto licenci par maksu vai bez tās, jebkurai trešajai pusei saistībā ar iepriekš minētajām darbībām pēc mūsu ieskata.

Iepriekš minētās tiesības tiek piešķirtas mums visiem mērķiem, gan komerciāliem, gan nekomerciāliem, un attiecas uz visu piemērojamo autortiesību likumu, sākot no šīs dienas, visā pasaulē.


Piemēram, lai reklamētu mūsu produktus, mūsu Vietnē publicētos Komentārus, un Viedokļus kopā ar jūsu pseidonīmu ir atļauts pavairot trešo pušu vietnēs.

5. ATBILDĪBA

Kas ir atbildīgs par saitēm uz citām Vietnēm?

Vietne, izmantojot hipersaites, var iespējot piekļūšanu citām vietnēm vai lietojumprogrammām. Tā kā šādas vietnes un lietojumprogrammas neatrodas mūsu kontrolē, mēs to saturu ietekmēt nevaram.


Saistībā ar iepriekš minēto mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par:

 • Saturu un pakalpojumiem, kas ir/būs pieejami trešo pušu lietojumprogrammās vai vietnēs, vai
 • Datu vākšanu vai pārsūtīšanu, sīkfailu instalēšanu vai jebkuru citu procesu, kam ir tāds pats mērķis, kā iepriekš minētajās vietnēs un lietojumprogrammās, vai
 • Problēmām ar datu, aparatūras un programmatūras drošību vai integritāti, kas jums var rasties, vai par visām sekām un iespējamiem zaudējumiem, kas ir/būs radušies, izmantojot iepriekš minētās trešo pušu vietnes vai lietojumprogrammas.

Uz trešo pušu lietojumprogrammu vai vietņu izmantošanu var attiekties papildu noteikumi, par kuriem mums nav kontroles. Šī iemesla dēļ par jebkādu to izmantošanu risku uzņematies tikai jūs.


Kas ir atbildīgs par piekļuvi Vietnei?

Mēs nevaram garantēt, ka Vietnes darbībā nav/nebūs anomāliju, kļūdu vai traucējumu vai ka šādas anomālijas, kļūdas vai traucējumus būs iespējams novērst. Nav iespējams garantēt, ka Vietne darbosies bez jebkādām kļūdām vai būs saderīga ar visām ierīcēm. 


Vietne darbojas internetā, kas ir ārpus mūsu kontroles. Mēs neesam atbildīgi par Vietnes nepieejamību vai par jebkādiem sarežģījumiem, kad lejupielādējat vai piekļūstat Pakalpojumiem vai Saturam.


Pakalpojums var nebūt pieejams, kamēr veicat apkopi, atjauninājumus un izmaiņas. Mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par pārtraukumiem, kas rodas brīdī, kad piekļūstat Pakalpojumam, kas rodas Pakalpojumu apkopes, atjauninājumu vai izmaiņu dēļ pilnā vai daļējā apmērā.


Mēs paturam tiesības saskaņā ar likumu bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, apturēt vai pārtraukt piekļuvi visai Vietnei vai tās daļai, tas attiecas arī uz Saturu vai Pakalpojumiem. Saistībā ar iepriekš minēto mēs nekādā veidā neuzņemamies atbildību par gadījumiem, kad Vietne ir nepieejama. Turklāt mēs paturam tiesības uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt piekļuvi Vietnei, jo īpaši, ja tiek pārtrauktas darbības, kas ir saistītas ar Vietni, vai ja notiek kolektīvas bankrota procedūras.


Ja iestājas atbildība par zaudējumiem, kas nav minēti šajos Lietošanas Noteikumos, mūsu atbildība aprobežosies tikai ar noteiktiem un faktiski radušiem tiešiem zaudējumiem, un mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību par jebkādu peļņas zaudējumu, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem.

6. PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Mums ir svarīga jūsu datu aizsardzība, un tāpēc, lai izskaidrotu klientu datu vākšanu, izmantošanu, izpaušanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu, esam izstrādājuši Privātuma politikas principus. Šī iemesla dēļ mēs aicinām jūs rūpīgi izlasīt šos principus un, ja jums rodas jautājumi, sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru: privacy@mail.wmf.lv.

Atkarībā no datu vākšanas mērķa, apstrādes veids, ar kuru tiek apstrādāti jūsu dati, var atšķirties. Lai noskaidrotu datu pārzini, kas ir atbildīgs par jūsu izmantoto Vietni, lūdzu, aplūkojiet Juridisko atrunu.  

Kādi dati tiek apkopoti? 

Kad veicat pasūtījumu mūsu Vietnē, mēs apkopojam dažāda veida informāciju, kas attiecas uz sekojošiem elementiem:  

Identifikācijas dati (piemēram, uzvārds, vārds, dzimšanas datums un/vai personas kods, adrese, e-pasta adrese, vēlamais saziņas veids)  

pastedGraphic.png 

Informācija par jūsu mājsaimniecību (piemēram, bērnu skaits, ģimenes stāvoklis) 

pastedGraphic_1.png 

Pieteikšanās dati, sīkfaili, tehniskie dati 

pastedGraphic_2.png 

Anonimizēti dati 

pastedGraphic_3.png 

 

Vai šie dati ir obligāti? 

 

Jums ir tiesības izmantot Vietni, neidentificējot sevi un nesūtot mums nekādus datus. Tomēr, ja Vietnē ir iespējota lietotāja konta funkcija, daži pakalpojumi vai funkcijas var būt pieejami tikai lietotājiem, kam ir konts. Turklāt, lai izpildītu juridiskās vai līgumiskās prasības, ir dati, kas ir obligāti. Mēs vienmēr apstrādāsim jūsu datus tikai saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

Pamatojums apstrādei 

Attiecīgā piktogramma 

Jūs sniedzat brīvprātīgu piekrišanu savu datu apstrādei  

Lai izpildītu mūsu līgumsaistības, mums ir jāapstrādā jūsu dati 

Datu apkopošanu pieprasa likumdošana
Lai nepārtraukti uzlabotu mūsu pakalpojumus, mēs apstrādājam jūsu datus mūsu likumīgajās interesēs

Jūs redzat obligāto datu apzīmējumu, kad tie tiek vākti; citi dati nav obligāti.  

Ja neaizpildāt obligātos datus, nebūs iespējams: 

 • piekļūt Vietnes pakalpojumiem to pilnā vai daļējā apmērā; 
 • saņemt mūsu piedāvātos produktus vai pakalpojumus. 

Kāda iemesla dēļ mēs apkopojam jūsu datus?

Apkopotie dati Pamatojums apstrādei  Attiecīgā piktogramma

Lai izveidotu savu lietotāja kontu un pieteikšanos (ja šīs funkcijas ir iespējotas Vietnē).

 

 

 

 

Lai izmantotu informāciju par jūsu ieradumiem, preferenci un uzvedību; lai varētu nosūtīt
jums personalizētu informāciju un piedāvājumus, ievērojot jūsu izvēli, ko šajā jautājumā izdarījāt.  

 

Lai nodrošinātu informāciju vai sniegtu jūsu atrašanās vietai atbilstošu pakalpojumu.  

 

 

 

 

Lai atbildētu uz jūsu meklējumiem un informācijas pieprasījumiem par produktiem un pakalpojumiem, ko mēs sniedzam/pārdodam.

Lai pārvaldītu visus pasūtījumus, ko jūs izvietojāt Vietnē, un jo īpaši nosūtītu un izsekotu pasūtītos
produktus, lai iespējotu rēķinu izdrukāšanu un visu sūdzību apstrādi. 

Lai, pamatojoties uz instalētajiem sīkfailiem, Vietnē piedāvātu jums personalizētu saturu un piedāvājumus,
kas jūs interesēt. Jums jebkurā laikā ir iespēja pārvaldīt katra no šiem sīkfailiem instalēšanu,
noklikšķinot uz saites, kas atrodas katrā tīmekļa Vietnes izvēlnes lapā. 

 

 

Lai ļautu jums brīvprātīgi piedalīties anketēšanā, aptaujās vai testos, kas ir saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. 

Lai ļautu jums brīvprātīgi piedalīties spēlēs vai viktorīnās, vai saņemt atlīdzības un sponsorēšanas piedāvājumus Vietnē. 

 

 

 

 

Lai ļautu jums saprast mūsu Vietnes izmantošanas iespējas, kā arī, lai uzlabotu mūsu darbību, izmantojot sīkfailus
un citas līdzīgas tehnoloģijas. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, skatiet sadaļu par sīkfailiem. 

 

 

Lai veiktu tirgus izpēti un, lai analizētu tendences ar nolūku uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus.
Mūsu apkopotie dati nav tādā formātā, kas būtu ļāvis mums jūs identificēt. Šī informācija tiks apstrādāta un
apkopota īpašā formātā, un tas nozīmē, ka mēs nevarēsim personīgi identificēt lietotāju. Šādu informāciju var
apvienot ar citiem apkopotiem datiem, kas attiecas uz citiem lietotājiem, kā arī apvienot ar datiem, ko apkopo mūsu citu grupu vienības. 

Lai pārvaldītu jūsu abonementu (biļetenu) uz izsūtāmiem materiāliem 

 

 

 

Lai iespējotu informācijas koplietošanu no mūsu Vietnes pa e-pastu vai sociālajos tīklos. Ar detalizētu informāciju
par koplietošanas funkcijām sociālajos tīklos, lūdzu, iepazīstieties sadaļā par Sīkfailiem. 

 

 

 

Lai sniegtu jums iespēju atstāt Komentāru vai Atsauksmi mūsu Vietnē.  

 

 

Kas var piekļūt jūsu datiem?  

Visi personas dati, ko jūs sniedzat, apmeklējot, un iegādājoties produktus/pakalpojumus mūsu Vietnē, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Lai no ļaunprātīgas izmantošanas un nozaudēšanas, kā arī no nesankcionētas piekļuves, pārveidošanas un izpaušanas aizsargātu uzglabāto informāciju par jums, mēs veiksim visus saprātīgos pasākumus. Informācija par jūsu banku vai kredītkarti mūsu datu bāzē netiks ierakstīta. Pircēju personas datu un bankas datu aizsardzību garantē šifrētu datu pārraides kanālu izmantošana saziņā ar bankām.

 

Mēs kopīgojam jūsu datus tikai ar personām, kam ir pilnvaras, un tikai ja tas ir absolūti nepieciešams:  

 • ar mūsu partneruzņēmumiem tikai tad, ja esat tam piekritis;  
 • ar mūsu piegādātājiem, lai sasniegtu iepriekš aprakstītos mērķus vai, lai tie izpildītu uzdevumu mūsu vārdā (ieskaitot pārdošanas atbalstu, tirgus izpēti vai klientu apkalpošanu, kā arī kontu pārvaldību, produktu vai pakalpojumu piegādi tagad vai nākotnē, vai, lai nodrošinātu balvu izlozi, konkursu vadību vai akcijas); 
 • ar mūsu uzņēmuma pircēju tā pārņemšanas gadījumā; 
 • ar trešo personu, ja to nosaka vai atļauj likums vai spēkā esošs tiesību akts, tiesas rīkojums vai regula, vai ja šāda izpaušana ir nepieciešama izmeklēšanas vai procedūras ietvaros, attiecīgas valsts teritorijā vai citā valstī.  

Visbeidzot, saskaņā ar tiesību normām (jo īpaši Eiropas Datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punktu un tās pašas regulas 48. pantu) mēs paturam tiesības koplietot jūsu datus ar "Groupe SEB Polska Sp. z o.o." saskaņā ar iekšējiem administratīviem mērķiem.  

Ja, kā aprakstīts iepriekš, pārsūtīšana notiek uz valsti, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, mēs ievērosim jūsu datu aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem. Tāpat, ja jūs atrodaties ārpus ES, jūsu dati tiks pārsūtīti ES teritorijā, kur tie tiks apstrādāti saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības regulas tiesību normām.  

 

Cik ilgi jūsu dati tiek glabāti? 

Jūsu dati tiek glabāti, kamēr spēkā ir komerciālās attiecības un tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kas ir atrunāti šajos Lietošanas Noteikumos. Pēc šī perioda notecēšanas mēs paturam tiesības uzglabāt jūsu datus tikai, lai izpildītu mūsu pienākumus, kas ir atrunāti juridiskos vai normatīvos aktos, lai ļautu mums pierādīt tiesības vai līgumu. 

Jūsu tiesības uz jūsu datiem 

Kādas ir jūsu tiesības? 

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem mēs garantējam jums sekojošas tiesības:  

Piekļuves tiesības 

Labošanas tiesības 

Jums ir tiesības lūgt piekļuvi jūsu datiem pilnā vai daļējā apmērā. 

Jums ir tiesības lūgt mums labot jūs datus pilnā vai daļējā apmērā, gadījumā jā tie ir neprecīzi vai nav atjaunināti. 

Dzēšanas tiesības 

Iebildumu tiesības 

Jums ir tiesības lūgt mums dzēst jūsu datus pilnā vai daļējā apmērā, jo īpaši, ja dati vairs nav nepieciešami to mērķu sasniegšanai, kuriem tie tika vākti, vai ja jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu datu apstrādi mūsu likumīgo interešu nolūkos. Tomēr mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka neatkarīgi no jūsu pieprasījuma mums, iespējams, būs jāturpina apstrādāt jūsu datus, ja pastāv/pastāvēs likumīgi vai pārliecinoši iemesli, kas attaisno šādu datu apstrādi, vai lai apstiprinātu, izmantotu vai aizstāvētu savas likumīgās tiesības. 

Tiesības uz ierobežojumu 

Tiesības uz pārnesamību 

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu dati tiktu apstrādāti ierobežotā veidā (bez apstrādes, tikai uzglabāšanai sekojošos gadījumos: i) uz laiku, kas nepieciešams, lai pārbaudītu jūsu datu precizitāti pēc tam, kad esat apstrīdējis jūsu datu precizitāti; ii) ja uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, un pieprasāt datu ierobežotu izmantošanu, nevis dzēšanu; iii) ja mums vairs nav nepieciešams apstrādāt jūsu datus, bet jums, lai ierakstītu, izmantotu vai aizstāvētu savas tiesības, šie dati joprojām ir nepieciešami; iv) lai noskaidrotu, vai mūsu norādītie likumīgie iemesli attaisno mūsu turpmāku datu apstrādi, ja iebilstat pret savu datu apstrādi, un, kamēr tiek veiktas pārbaudes, vēlaties ierobežot to izmantošanu. 

Kad esat devis piekrišanu datu vākšanai vai ja dati ir jau savākti, izpildot līgumu, jums ir tiesības pieprasīt savu datu eksportēšanu trešajai pusei. 

Tiesības atsaukt piekrišanu 

Tiesības kontrolēt savus Datus pēc jūsu nāves 

Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, kas attiecas uz apstrādi, kurai nepieciešama jūsu piekrišana(). 

 

Jums ir tiesības nosūtīt mums norādījumus par to, kā rīkoties ar jūsu datiem pēc jūsu nāves. 

Kā īstenot savas tiesības? 

Izmaiņas personas datos

Jums ir tiesības mainīt vai papildināt savus personas datus, noklikšķinot uz saites par datu pārvaldību savā klientu lapā, dodoties tieši uz lapu “Sazināties ar mums”, varat arī sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruņa numuru, kas ir norādīts Vietnē.

 

Pieprasījumu vai sūdzību iesniegšana

Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, ja jums ir aizdomas, ka ir pārkāptas jūsu datu aizsardzības tiesības un šī Privātuma politika, vai ja pastāv risks, ka ir notikusi jūsu datu nopludināšana nepilnvarotām personām.

Lūdzam savus pieprasījumus par personas datu apstrādi elektroniski nosūtīt mūsu datu aizsardzības inspektoram privacy@mail.wmf.lv . Lai nodrošinātu jūsu datu apstrādes aizsardzību, pieprasījums ir jāparaksta digitāli.

Mēs paturam tiesības atbildēt uz jūsu pieprasījumiem 30 dienu laikā. Mēs paturam tiesības jūsu pieprasījumu noraidīt gadījumā, ja nav iespējams pārbaudīt jūsu identitāti, vai personas datu pārsūtīšana nav droša, vai ja jūsu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti, vai tiem ir pārmērīgs raksturs. Mums ir tiesības atteikties apmierināt jūsu pieprasījumu ierobežot jūsu personas datu apstrādi vai dzēst jūsu personas datus, ja pienākums apstrādāt šādus personas datus izriet no spēkā esoša līguma, tiesību aktiem vai tie ir nepieciešami, lai sagatavotu, iesniegtu vai aizsargātu juridiskas prasības.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, jums vienmēr ir tiesības konsultēties vai iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā vai iesniegt prasību tiesā.  

 

Jūsu mārketinga preferences  

Atbilstoši savām vēlmēm jums ir tiesības saņemt reklāmas un komerciālos piedāvājumus, kas jūs varētu interesēt, pamatojoties uz jūsu profilu, par produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti Vietnē, pa pastu, e-pastu, SMS un uznirstošo paziņojumu veidā, kā no mums, tā arī no mūsu partneriem. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties saņemt šādus mārketinga paziņojumus, izmantojot paziņojumā norādīto atteikšanās saiti vai viedtālruņa vai planšetdatora iestatījumus, lai turpmāk nesaņemtu uznirstošus paziņojumus. To var izdarīt arī piesakoties savā klientu lapā.  

 

Noteikumi un nosacījumi, kā arī Privātuma politikas grozījumi

Kad jūs uzsākat mūsu Vietnes izmantošanu vai, kad aizpildāt pastāvīgā klienta pieteikumu, jūs līdz ar to apliecināt, ka esat iepazinies ar šiem principiem, noteikumiem un nosacījumiem, un tiem piekrītat. Mēs paturam tiesības laiku pa laikam Privātuma politikā veikt grozījumus. Mūsu Vietnē jums vienmēr ir pieejama spēkā esošā Privātuma politika wmf.lv

Ja jums ir jautājumi vai bažas par mūsu Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu vai nosūtiet e-pastu mūsu datu aizsardzības inspektoram pa privacy@mail.wmf.lv .

Papildu informāciju par datu aizsardzību, personas datu apstrādi, sīkfailiem un citiem jautājumiem, lūdzu, skatiet Datu aizsardzības inspekcijas Vietnē.

7. SĪKFAILU POLITIKA

Sīkfailu pārvaldība  

Kad lietojat Vietni, jūsu ierīcē var tikt instalēti Sīkfaili, sevišķi jau datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī.  

Mūsu Sīkfailu izmantošana ir atkarīga no jūsu īpašas, iepriekšējas konkrētas piekrišanas, kas ir jāsniedz, pirms tie tiek instalēti jūsu ierīcē. Mēs iegūstam jūsu piekrišanu, izmantojot reklāmkarogu, kas ietver skaidru, nepārprotamu informāciju par to, kādiem nolūkiem tiks izmantoti sīkfaili. Tur atradīsiet informāciju par to, kā nepiekrist sīkfailu izmantošanai.  

Izmantojot Vietni, jūs piekrītat, ka Sīkfaili tiks izmantoti saskaņā ar šiem Lietošanas Noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat, ka tiek izmantoti Sīkfaili, varat tos atspējot, izpildot tālāk sniegtos norādījumus lapā “Kā es varu deaktivizēt papildu Sīkfailus”

 

Kas ir Sīkfaili? 

Sīkfaili ir teksta faili, ar kuru palīdzību ir iespējams identificēt jūs kā klientu, kā arī ir iespējams saglabāt jūsu personīgās izvēles (piemēram, valodas izvēli) un tehnisko informāciju (ieskaitot klikšķu straumes datus). 

Mēs arī paturam tiesības izmantot tīmekļa tagus, ko pazīst arī kā "pixel tags" vai "Clear GIF", vai līdzīgu tehnoloģiju, kas tiek izmantota, lai pārbaudītu, kā jūs izmantojat mūsu Vietni, un lai redzētu, kuras mūsu Vietnes lapas jūs apmeklējat

 

Kādiem nolūkiem tiek izmantoti Sīkfaili?

Mēs paturam tiesības izmantot Sīkfailus, lai varētu atpazīt jūsu ierīces vai pārlūkprogrammas, saglabātu preferences, nodrošinātu noteiktas funkcijas, kā arī, lai apkopotu informāciju par jūsu mijiedarbību ar mūsu saturu un saziņas līdzekļiem. Piemēram, kad mēs sazināmies ar jums ar HTML e-pasta veidnes palīdzību, tīmekļa bākas mūs informē par jūsu veikto darbību, tai skaitā, kad jūs saņemat un pārlūkojat mūsu ziņojumu, noklikšķināt uz saites vai mijiedarbojas ar mūsu saturu; šo informāciju ir iespējams apvienot ar citiem iepriekš savāktiem datiem.

 

Kādus Sīkfailus mēs izmantojam? 

Vietnē mēs izmantojam dažāda veida Sīkfailus:  

 

 

Nepieciešamie Sīkfaili 

“Nepieciešamie” Sīkfaili iespējo piekļūšanu Vietnes būtiskajām funkcijām. Jums ir tiesības tos izdzēst, izmantojot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču bez šiem Sīkfailiem jūs nevarēsit izmantot Vietni atbilstošā veidā.  

 

  Papildu Sīkfaili  

“Personalizētie” Sīkfaili nav nepieciešami, taču tie atvieglo Vietnes izmantošanu un padara jūsu pārlūkošanu lietotājam draudzīgu.  

“Mērķauditorijas mērīšana” šādi Sīkfaili ļauj mums analizēt datu plūsmu, tendences, veidus, kā tiek lietota mūsu Vietne, un noteikt jebkādus darbības traucējumus tajā. Tas mums palīdz uzlabot jūsu pārlūkošanu un sniegumu, kā arī Vietnes dizainu un saturu, lai tas atbilstu jūsu vajadzībām. 

“Reklāmas” Sīkfaili tiek izmantoti, lai nosūtītu jums atbilstošu reklāmu, kas atbilst jūsu interesēm, kā parādīts mūsu Vietnē, vai pārlūkojot internetu. Ja jūs atsakāties no reklāmas Sīkfailiem, mūsu Vietnē vai internetā joprojām tiks rādīta tikai reklāma, tikai tā nebūs pielāgota jūsu interesēm. 

“Sociālo mediju” Sīkfaili ļauj koplietot Vietnes saturu ar draugiem, izmantojot kopīgošanas taustiņus, jo īpaši "Facebook" un "Twitter". Šī iemesla dēļ sociālo mediju izdevēji, lai iegūtu un saņemtu informāciju par šo koplietošanas pakalpojumu izmantošanu, jūsu ierīcē saglabā Sīkfailus. 

 

Kā deaktivizēt papildu Sīkfailus? 

Pirmo reizi apmeklējot Vietni, reklāmkarogs informē par šo Sīkfailu klātbūtni, un jūs tiekat aicināts norādīt savas preferences. Tie tiek instalēti tikai tad, ja jūs tam piekrītat, turpinot izmantot Vietni. 

Jums ir tiesības pārvaldīt katra šāda Sīkfaila instalēšanu, mainot savas tīmekļa pārlūkprogrammas privātuma iestatījumus un noklikšķinot uz reklāmkaroga katrā tīmekļa Vietnes lapā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sīkfailu deaktivizēšana var ietekmēt mūsu Vietnes funkcijas.

 

Sīkfailu politikas noteikumi un grozījumi

Mums ir svarīgs jūsu privātums. Lai iegūtu papildu informāciju par jūsu kā datu subjekta tiesībām un to, kā mēs apstrādājam personas datus, mēs lūdzam jūs izlasīt mūsu Privātuma politiku. Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mūsu Sīkfailu politikā veikt izmaiņas. Spēkā esošā Sīkfailu politika jums vienmēr ir pieejama mūsu Vietnē (wmf.lv).

Ja jums ir jautājumi vai bažas par mūsu Sīkfailu politiku, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu vai nosūtiet e-pastu mūsu datu aizsardzības inspektoram pa privacy@mail.wmf.lv .

Papildu informāciju par datu aizsardzību, personas datu apstrādi, sīkfailiem un citiem jautājumiem, lūdzu, skatiet Datu aizsardzības inspekcijas Vietnē.

8. VALSTIS LIKUMDOŠANA UN JURISDIKCIJA

Uz šiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem attiecas Igaunijas materiālā likumdošana.

Jebkuras domstarpības, strīds vai prasība, kas izriet no šiem vispārīgajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai ir saistīta ar tiem, atrodas Harju apgabala tiesas (Harju Maakohus) jurisdikcijā Igaunijā kā pirmās instances tiesas.

9. To trešo pušu saraksts, kuras mūsu vietnē izmanto sīkdatnes

 

Identitāte Saite uz konfidencialitātes politiku

Benhauer Sp. z o.o.

https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm

https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm#cookies

https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/

Google Ads

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Facebook

https://et-ee.facebook.com/policy.php?ref=pf

Hot Jar

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Zendesk

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Klikšķini šeit, lai abonētu jaunumus!

Tālāk Vairāk